Traktat [3b] "Kosmiczna układanka"
Zaktualizowano:
2019/1/7

Najnowsza aktualizacja: całość #D


Menu 1:

(Na tej witrynie:)
(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Tekst [3b]

Źródłowa replika tej strony

Monografia [1/5]

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Widea z moim udziałem

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Monograph [1/4]: Source replica of this page

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

Videos with me

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists

Instruction of playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich


(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi


(En espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2_pl.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)


Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

cielcza.cba.pl

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

geocities.ws/immortality

(Rzadziej aktualizowane:)

magnocraft.site88.net

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Pełny tekst i wszystkie ilustracje do traktatu [3b]: "Kosmiczna układanka" (w języku polskim), Copyright 1998, ISBN 0-9583727-6-4

Uwagi:

      (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Osobiście więc rekomenduję aby załadowywać je sobie w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogą się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszego traktatu, czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
      (3) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Część #A: Darmowy tekst polskojezycznej wersji traktatu [3B] w formacie ADOBE.PDF (z polskimi literkami):Ilustrowana wersja traktatu [3B], PDF (2009 rok) - ilustracje włączone w tekst; - cały traktat [3B] w bezpiecznym formacie ADOBE.PDF (do którego NIE są w stanie doczepić się wirusy komputerowe) - niestety, z powodu jego dużekj objętości (około 2.5 MB) NIE dało się go zainstalować na każdej totaliztycznej witrynie (jeśli więc NIE jest on dostępny na niniejszej witrynie, wówczas sprawdź jego dostępność pod innymi adresami wylistowanymi w "MENU 3" i "MENU 4" z tej strony).


Część #B: Tekst polskojęzycznego traktatu [3b] "Kosmiczna układanka (uprowadzenie do NOL koło Nasielska z 13.VIII.1968 roku i jego interpretacja)", Copyright 1998, ISBN 0-9583727-6-4, po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORD XP.


Skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [3b] składa się z jednego pliku. Oto on:

Traktat [3b], ZIP Traktat [3b] opisuje wizytę mieszkańca Ziemi (i Polaka) na planecie zamieszkiwanej przez szatańskich pasożytów z UFO którzy właśnie okupują Ziemię i wyniszczają ludzkość.


Część #C: Tekst polskojęzycznego traktatu [3b] "Kosmiczna układanka", w nieskompresowanym formacie WORDa XP.


Nie skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [3b] składa się z tylko jednego pliku. Niestety, z uwagi na dużą objętość owego pliku oraz ograniczenia serwerów, nie na każdej lokacji plik ten będzie dostepny. Warto jednak sprawdzić czy przypadkiem nie ma go na niniejszym serwerze. Oto on (kliknij aby zobaczyć czy jest on na tym serwerze):

Traktat [3b], DOC


#D: Film o Andrzeju Domała

Chciałbym tu podziękować Panom Arturowi Witek i Dominikowi Myrcik, za pozytywne przypomnienie niniejszym filmem i za uhonorowanie 50 rocznicy wyjątkowo informacyjnego i owocującego wiedzą oraz prawdą uprowadzenia do UFO Polaka, Pana Andrzeja Domałę. Podobnie jak ów film, moje badania koncentrujące się na technicznych aspektach tego uprowadzenia, też NIE tylko potwierdziły jego autentyczność, ale i upewniły o wyjątkowym znaczeniu dla ludzi wnoszonej nim wiedzy. Szkoda więc, że zamiast potraktowania na jakie zasługiwał kaliber tego uprowadzenia, oficjalnie było ono ignorowane, zaś prywatnie stało się pożywką dla łowców sensacji, szyderców, oportunistów i spekulantów wszelkiej maści. Wszakże miało ono potencjał aby po gruntownym zbadaniu rozwikłać liczne zagadki do dzisiaj wiązane z UFO, przykładowo: dlaczego oficjalna nauka NIE zna zjawiska generującego więcej materiału dowodowego niż UFO, jednak wydaje się miliony na program SETI zaś rządy najważniejszych krajów usilnie zaprzeczają, że UFO istnieje; dlaczego rzeczowi badacze UFO są prześladowani NIE tylko przez własnych rodaków, ale także przez MiB; dlaczego polscy tzw. UFOlodzy wolą snuć dzikie spekulacje, zamiast rzeczowo badać i dokumentować faktyczne przypadki w rodzaju uprowadzenia Pana Domały; dlaczego UFOnauci nakazują "zapraszanym siłą" swym gościom utrzymywanie w tajemnicy przebiegu tego co się zdarzyło; dlaczego zdarzenia jakich doświadczył Pan Domała wykazują aż tyle sprzeczności i niedopowiedzeń narzucanych mu przez UFOnautów; dlaczego mając "maszynę do leczenia i do indukowania raka" oraz wyróżniając Pana Domałę jako swego przyjaciela, UFOnauci pozwolili mu umrzeć na raka, itd., itp.
Życzę przyjemnego oglądania filmu,
Dr inż. Jan Pająk
Petone, Nowa Zelandia, Piątek, 2018/7/13


Część #D: Wideo bazujące na dokumentacji z traktatu [3b] "Kosmiczna układanka"

W 2018 roku Pan Artur Witek (stale mieszkający w Londynie) przygotował około 25-minutowe wideo dokumentarne o tytule "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea". (Pan Artur Witek jest też twórcą wideów z aż całego szeregu wywiadów filmowych, jakie udzieliłem mu za pośrednictwem Skype, zaś linki do jakich są dostępne w punkcie #A4 z mojej strony internetowej o nazwie portfolio_pl.htm a także dostępne na stronie o nazwie djp.htm.) Wideo to uhonorowało 50 rocznicę uprowadzenia do UFO Polaka o nazwisku Andrzej Domała, Ś.P. (1951/5/16-2008/3/24). Narrację w wideo o Ś.P. Andrzeju Domała prowadzi mój dobry przyjaciel i współpracownik, Pan Dominik Myrcik (też twórca kilku doskonałych filmów o wynikach moich badań - które na stronie o nazwie portfolio_pl.htm są omawiane w punktach #A1, #A2 i #A5). Ponadto o Ś.P. Andrzeju Domała na wideo wypowiadają się także jego brat i siostra. Ja w wideo pokazuję się bardzo krótko, bowiem sesja poprzez Skype z jakiej zaczerpnięta została do niego moja wypowiedź doznała jakichś dziwnych zakłóceń i NIE nadawała się do publikowania. Na samym końcu wideo powtarza tylko powyżej przytoczoną treść mojego emaila (jakimś "zrządzeniem losu" datowanego w feralny piątek, dnia 2018/7/13 - czyli w dacie podobnej jak ów "feralny piątek" kiedy Ś.P. Domała był uprowadzony do UFO) z moim pisemnym podziękowaniem do autorów wideo za odwagę filmowego udokumentowania 50 rocznicy wyjątkowo dowodowego i owocującego wiedzą uprowadzenia do UFO, kórego bohater został jednak aż tak źle potraktowany zarówno przez polską opinię publiczną i przez większość polskich badaczy UFO, jak i przez samych UFOnautów. Niemniej sporo ilustracji i informacji pokazanych w owym filmie pochodzi z niniejszego traktatu [3b] "Kosmiczna układanka" - jaki Ś.P. Andrzej Domała napisał wspólnie ze mną, zaś jakiego darmowe egzemplarze można sobie załadować z tej strony internetowej o nazwie tekst_3b.htm.

Wideo o Ś.P. Andrzeju Domała można już uruchamiać bezpośrednio z adresu: https://youtu.be/R86lKRd3ADQ. Załadowane bowiem zostało na YouTube w dniu 2018/12/30. Link do niego oraz opis przytaczam też w punkcie #A3 na swej stronie internetowej o nazwie portfolio_pl.htm. Oczywiście, jest ono też udostępniane i linkowane poprzez moją stronę djp.htm.


#E: Ilustracje

Jeśli czytelnik załadował sobie niniejszy traktat w formacie PDF, wówczas zawiera on już wszystkie ilustracje omawiane w jego treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst tego traktatu czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tym traktacie udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszym traktacie można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach źródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF). Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe tego traktatu NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje linkowane z niniejszej strony. Stąd jeśli pod niniejszym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3", lub w "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą kogoś ilustrację.


Część #E: Ilustracje do traktatu [3b] w formacie *.gif lub *.jpg.

       Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na tą fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.

Tytuł [3b] Strona tytułowa. Pokazuje rysunek UFO ze strony tytułowej tego traktatu (tak właśnie wyglądające UFO uprowadzały Pana Domałę).

Rys. 1 [3b] Rys. 1. Szkicowa mapka miejsca uprowadzenia Pana Domały do UFO.

Rys. 2 [3b] Rys. 2. Wygląd uprowadzającej humanoidki oraz jednego segmentu jej pasa z pędnikami.

Rys. 3 [3b] Rys. 3. Ostrzeżenie jakie humanoidka starała się nam przekazać rysując je potajemnie na Ziemi.

Rys. 4(gora) [3b] Rys. 4 (góra). "Laboratorium", czyli wnętrze wehikułu UFO Neatanczyków. (góra) Umeblowanie owego "laboratorium".

Rys. 4(dół-lewo) [3b] Rys. 4 (dół-lewo). Rysunek UFO wykonany przez Pana Domałę.

Rys. 4(dół-prawo) [3b] Rys. 4 (dół-prawo). Rysunek UFO typu K5 wykonany przez Dra Pająka.

Rys. 5 [3b] Rys. 5. Urządzenie do wprowadzania implantów.

Rys. 6 [3b] Rys. 6. Humanoidka z obręczą zakładaną na głowę.

Rys. 7 [3b] Rys. 7. Tabliczka z hieroglifami.

Rys. 8 [3b] Rys. 8. Układy gwiezdne pokazane Panu Domale na pokładzie UFO.

Rys. 9 [3b] Rys. 9. Układ planetarny gwiazdy Neatanczyków.

Rys. 10 [3b] Rys. 10. Układ planetarny Syriusza D.

Rys. 11 [3b] Rys. 11. Szkic pokazujący wygląd typowego budynku Neatanczyków.

Rys. 12 [3b] Rys. 12. Wygląd UFO Neatanczyków, pokazany w sytuacji z ostatniego spotkania z Panem Domałą jakie tym razem nie zakończyło się uprowadzeniem.

Logo Logo totalizmu.

Pan Andrzej Domala [3b] Andrzej Domała - główny bohater i współautor tego traktatu [3b].

Dr Jan Pająk [3b] Dr Jan Pająk - współautor tego traktatu [3b].
Część #F: Instrukcje:

      (1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
      (2) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
      (3) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
      (4) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (4a) right click on this illustration, and then (4b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za pośrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaśnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.
      (5) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Powody owych skrytych prześladowań zostały dokładniej wyjaśnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejszy traktat, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (6) Rekomendowałbym sporządzenie sobie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.


Część #G: Autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk):

       Niniejszym mam przyjemność poinformować czytelników, że z okazji 70tej rocznicy urodzin autora tej strony (tj. mnie), wyprodukowany został i opublikowany około 35 minutowy film Dominika Myrcik, jaki od maja 2016 roku upowszechniany jest gratisowo w youtube.com. Film ten nosi tytuł "Dr Jan Pająk portfolio" i prezentuje graficznie najważniejszy mój naukowy dorobek życiowy. Jego polskojęzyczną wersję można sobie oglądnąć pod adresem youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM, lub uruchomić ją ze strony djp.htm zestawiającej widea w jakich przygotowaniu osobiście brałem udział, a jaką zaprogramowałem do przeglądania na "smart" telewizorach koreańskiej firmy LG, lub na komputerach PC (najlepiej z wyszukiwarką "Google Chrome"). Zapraszam i zachęcam czytelników do jego oglądnięcia. Działające zielone linki, adresy internetowe, ulotki promocyjne w trzech językach, oraz pełne opisy wszystkich trzech wersji językowych (tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej) tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego HD i HQ filmu, są też dostępne na specjalnie poświęconej mu stronie o nazwie portfolio_pl.htm.
       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #H: Copyrights © 2019 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2019 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.


Życzę przyjemnego czytania na temat uprowadzenia mieszkańca Ziemi (i Polaka) na planetę szatańskich pasożytów z UFO którzy aktualnie okupują Ziemię i wyniszczają ludzkość.
Rok założenia tej strony internetowej: 2001
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 7 stycznia 2019 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)